ปฏิทินรวม ฤกษ์แต่งงานปี 2567 - แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น เพชรคุณภาพมีใบcer GIA HRD | S.Diamond Thailand

ปฏิทินรวม ฤกษ์แต่งงานปี 2567

ปฏิทินรวม ฤกษ์แต่งงานปี 2567

การแต่งงานเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตคู่ของใครหลายคน การเตรียมงานแต่งงานจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและควรใส่ใจในทุกขั้นตอน หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเลือกฤกษ์แต่งงาน เพราะเชื่อว่าฤกษ์งามยามดีจะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข คู่บ่าวสาวจึงมักให้ความสำคัญกับการหาฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเชื่อที่ว่า ฤกษ์ดีจะช่วยเสริมมงคลให้ชีวิตคู่ราบรื่น มีความสุข และสมหวัง

ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกฤกษ์แต่งงาน มีดังนี้

  • ความเชื่อ

คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเชื่อในเรื่องของฤกษ์ยามในการแต่งงาน โดยเชื่อว่าฤกษ์งามยามดีจะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข ดังนั้นคู่บ่าวสาวจึงควรพิจารณาฤกษ์แต่งงานตามความเชื่อที่ตนเองยึดถือ เช่น ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์มงคลตามวันเกิด ฤกษ์มงคลตามดวงชะตา เป็นต้น

  • ความพร้อมของคู่บ่าวสาว

นอกจากความเชื่อแล้ว ความพร้อมของคู่บ่าวสาวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกฤกษ์แต่งงาน คู่บ่าวสาวควรพิจารณาความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน เพื่อให้สามารถจัดงานแต่งงานได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

  • งบประมาณ

งบประมาณก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกฤกษ์แต่งงาน เพราะฤกษ์แต่งงานที่ดีอาจต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นคู่บ่าวสาวควรพิจารณางบประมาณของตนเองก่อนเลือกฤกษ์แต่งงาน

  • สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงานแต่งงานก็ควรพิจารณาในการเลือกฤกษ์แต่งงานเช่นกัน เพราะสถานที่จัดงานบางแห่งอาจมีวันและเวลาว่างจำกัด ดังนั้นคู่บ่าวสาวควรตรวจสอบวันและเวลาว่างของสถานที่จัดงานก่อนเลือกฤกษ์แต่งงาน

สำหรับปี 2567 นี้ ฤกษ์ดีในการแต่งงาน ได้แก่ ฤกษ์ดิถีเรียงหมอน ซึ่งเป็นฤกษ์ที่ถือว่าดีที่สุดในการแต่งงาน เพราะเป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมให้คู่บ่าวสาวมีความรักและความสามัคคีแน่นแฟ้น เป็นวันมงคลที่คู่บ่าวสาวจะได้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างราบรื่น ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ดิถีเรียงหมอนในปี 2567 มีดังนี้

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2567

เดือนมกราคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567
วันที่ 16 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2567

เดือนมีนาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 3 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 5 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 8 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 9 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 16 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 19 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 22 มีนาคม​ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 มีนาคม​ พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2567

เดือนเมษายน ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 1 เมษายน​ พ.ศ. 2567
วันที่ 7 เมษายน​ พ.ศ. 2567
วันที่ 15 เมษายน​ พ.ศ. 2567
วันที่ 18 เมษายน​ พ.ศ. 2567
วันที่ 21 เมษายน​ พ.ศ. 2567
วันที่ 27 เมษายน​ พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2567

เดือนมิถุนายน ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 2567

เดือนกรกฏาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2567

เดือนสิงหาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2567

เดือนกันยายน ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2567

เดือนตุลาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน 2567

เดือนพฤศจิกายน ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2567

เดือนธันวาคม ปี 2567 วันมงคล ฤกษ์ดีสำหรับจัดงานมงคลได้แก่
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2567

นอกจากฤกษ์ดิถีเรียงหมอนแล้ว คู่บ่าวสาวยังสามารถพิจารณาฤกษ์อื่น ๆ ในการแต่งงานได้อีกด้วย เช่น ฤกษ์ราชาฤกษ์ ฤกษ์สมโภชมงคล ฤกษ์ชัยยะ ฤกษ์ชัยมงคล ฤกษ์มงคลสมรส เป็นต้น โดยควรพิจารณาฤกษ์ที่เหมาะสมกับวันเกิดของคู่บ่าวสาว และสถานที่จัดงานด้วย

ข้อควรพิจารณาในการเลือกฤกษ์แต่งงาน

นอกจากการเลือกวันมงคลแล้ว คู่บ่าวสาวควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น

  • วันฤกษ์สะดวก ฤกษ์แต่งงานที่ดีควรเป็นวันที่คู่บ่าวสาวสะดวกและสามารถจัดพิธีแต่งงานได้
  • วันฤกษ์สมพงษ์ คู่บ่าวสาวควรดูฤกษ์สมพงษ์ระหว่างดวงวันเกิดของตน เพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่
  • วันฤกษ์เหมาะสม คู่บ่าวสาวควรดูฤกษ์เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานที่จัดงาน

นอกจากฤกษ์งามยามดีแล้ว การเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การจัดเตรียมสินสอดทองหมั้น และเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงาน เช่น แหวนเพชรเสริมมงคลชีวิตคู่

สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาเครื่องประดับสำหรับใช้ในวันแต่งงาน แบรนด์ S.Diamond มีจัดโปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน: คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thไทย