วิธีการเลือกเพชร

หลายท่านอาจจะเคยเลือกซื้อเพชรโดยคำนึงถึงเพียงขนาดและน้ำของเพชร

แต่ที่จริงแล้วหลักการเลือกเพชรที่ถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงหลัก 4Cs ทางเอสไดมอนด์มีวิธีในการเลือกเพชร โดยใช้หลัก 4Cs ดังนี้

1.Excellent Cutting

เพชรที่มีอยู่ในโลกสามารถเจียระไนได้หลายรูปทรง ซึ่งจะส่งผลต่อรูปร่างลักษณะความใหญ่ของหน้าเพชร สำหรับใครที่กำลังมองหาเพชรกลม เอสไดมอนด์ขอแนะนำให้ เลือกเพชรที่มี Excellent Cutting หรือเหลี่ยมการเจียระไนที่ดีที่สุด เนื่องจาก Cutting เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประกายของเพชรแต่ละเม็ด การเลือกเพชรที่มี Excellent Cutting ทำให้เครื่องประดับที่สวมใส่มีความเงางามกว่า Cutting ในระดับรองลงมา

เพชร S.DIAMOND ทุกเม็ดผ่านการตรวจคัดเลือกด้วยเครื่องตรวจการกระจายแสง Sarin ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดค่าการกระจายแสงของเพชร จาก S.DIAMOND LAB

เพื่อให้ได้เพชรที่ส่องประกายแวววาวที่สุด

2. Color, สีเพชร D-J

ในธรรมชาติสีเพชรมีได้หลายสี คนไทยส่วนใหญ่จะเรียกสีเพชรว่า “น้ำ” เพชรสีขาวเอง ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุด เพชรสีขาวแบ่งระดับสีได้หลายระดับไล่ตามตัวอักษรตั้งแต่ D (น้ำ 100, ขาวสุด) ไปจนถึง Z ซึ่งจะเป็นเพชรสีเหลืองนวล หลายท่านมักจะเข้าใจผิด ว่าการเลือกเพชรที่ดีต้องน้ำ 100 เท่านั้น แต่นอกจากสีเพชรแล้ว ยังต้องดูปัจจัยอื่นประกอบในการเลือกเพชรด้วยเช่น การเจียระไน ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว การพิจารณาเรื่องสีควรพิจารณาในสภาพแวดล้อมหลายๆ แบบด้วย เช่น ดูกับแสงไฟตั้งโต๊ะ หรือดูกับแสงอาทิตย์ เพราะปัจจัยภายนอก ก็มีผลกับการมองเห็นสีของเพชรเช่นเดียวกัน

3. Carat, กะรัต คือ น้ำหนักของเพชร

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาใน อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเพชรคือ น้ำหนักเพชร การบอกน้ำหนักเพชรในระบบสากลจะบอกด้วยหน่วยกะรัต เพชรน้ำหนัก 1 กะรัต เท่ากับ 0.2 กรัม ราคาเพชรในแต่ละขนาดกำหนดโดยราคาต่อกะรัต การเลือกเพชรที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ยิ่งหาได้ยาก จะมีมูลค่าสูง การเลือกเพชรที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงมีราคาต่อกะรัตที่สูงกว่า การเลือกเพชรที่มีขนาดเล็กกว่า น้ำหนักน้อย จะหาได้ง่ายกว่า และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

4. Clarity, ความสะอาดเพชร

Clarity หรือระดับความบริสุทธิ์ หรือความสะอาดของเพชร เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการเลือกเพชร โดยปกติเพชรจะมีตำหนิตามธรรมชาติ เพชรที่มีความบริสุทธิ์จึงหาได้ยากกว่า และมีมูลค่าสูงกว่าเพชรที่มีความบริสุทธิ์น้อยกว่า

การเลือกเพชรโดยพิจารณาความสะอาดของเพชรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะความสะอาดของเพชร จะส่งผลต่อประกาย และความสวยงามของเพชร

ระดับความสะอาดของเพชรแบ่งได้เป็น 10 ระดับ ตามปัจจัยต่างๆ โดย เริ่มต้นจาก IF หรือระดับสะอาด โดยปกติระดับความสะอาดที่แนะนำในการเลือกเพชรจะเริ่มตั้งแต่ IF-VS1

จากที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกเพชรที่ดีควรที่จะคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน

การเลือกเพชรโดยได้สัมผัสเพชรด้วยตาจะทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเรียนรู้หลักการเลือกเพชรเพิ่ม

สามารถติดต่อได้ที่ S.Diamond Central World ชั้น 1 โซน Jewelry

โปรโมชั่นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน คลิกที่นี่