แหวนเพชรทรงแฟนซีS.Diamond
เป็นแหวนเพชร Collectionที่หัวแหวนเป็นเพชรทรงอื่นที่ไม่ใช่ทรงกลมประกอบด้วย แหวนหมั้นเพชรสี่เหลี่ยม, แหวนหมั้นเพชรรูปไข่, แหวนหมั้นเพชรหยดน้ำ, แหวนหมั้นเพชรมาคี

Fancy diamond ring
This collection compose of Princess diamond ring, Emerald diamond ring, Cushion diamond ring, Radiant diamond ring, Oval diamond ring, Pear diamond ring, and Marquise diamond ring.