7แบบแหวนเพชร ยอดนิยม - แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น เพชรคุณภาพมีใบcer GIA HRD | S.Diamond Thailand

7แบบแหวนเพชร ยอดนิยม

แหวนแต่งงาน คือ สิ่งที่ต้องสวมใส่ในพิธีมงคลสมรสเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ย้อนกลับไปสมัยอียิปต์โบราณ ชาว อียิปต์มีความเชื่อว่าสัญลักษณ์วงกลมนั้น สื่อถึงความรักชั่วนิรันดร์ จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสวมใส่แหวนในพิธี แต่งงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องสวมใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายนั้น ก็เพราะว่า นิ้วนางข้างซ้ายมีเส้นเลือดที่ไหลเวียนเข้าสู่ หัวใจแหวนแต่งงานมีมากมายหลายประเภท แต่ประเภทของแหวนแต่งงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน มี ดังต่อไปนี้

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังหนามเตย (Solitaire & Prong Setting)

แบบแหวนเพชร ที่พบเจอบ่อยที่สุด และถือเป็นแบบคลาสสิกตลอดกาลคือ แบบแหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ที่ฝังแบบหนามเตย เหมาะส าหรับคู่รักที่ก าลังมองหาแบบแหวนแต่งงานหนามเตย คือ ก้านที่ต่ออยู่กับกระเปาะที่คอยประคองเพชรหรืออัญ มณีไว้ โดยส่วนปลายของหนามเตยแต่ละจุดจะมีลักษณะโค้งเข้าหากันเพื่อยึดเพชรเอาไว้หนามเตยมีหลายรูปแบบ เช่น กลม แหลม แบน หรือ ตัว V

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ฝังหนามเตย (Solitaire & Prong Setting)

แบบแหวนเพชร ที่พบเจอบ่อยที่สุด และถือเป็นแบบคลาสสิกตลอดกาลคือ แบบแหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ที่ฝังแบบหนามเตย เหมาะส าหรับคู่รักที่ก าลังมองหาแบบแหวนแต่งงานหนามเตย คือ ก้านที่ต่ออยู่กับกระเปาะที่คอยประคองเพชรหรืออัญ มณีไว้ โดยส่วนปลายของหนามเตยแต่ละจุดจะมีลักษณะโค้งเข้าหากันเพื่อยึดเพชรเอาไว้หนามเตยมีหลายรูปแบบ เช่น กลม แหลม แบน หรือ ตัว V

แหวนเพชรฝังจิกไข่ปลา Pave setting

แบบแหวนมีเพชรที่ก้าน pave setting (พา-เว่ มาจากภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าการฝังเพชรเข้าไปในตัวเรือน) แบบนี้จะมีช้อดีคือทำให้ก้านแหวนมีความวิบวับยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เงางามตลอดเวลาแม้จะผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และประกายที่ก้านยังเสริมให้เพชรเม็ดกลางดูเด่นขึ้นด้วย

แหวนเพชรเรียง 3 ถึง 7 เม็ด (Three – Seven Stone Setting)

แหวนเพชรแบบเรียง3เม็ด เป็นการสื่อถึงความรักที่ยืนยงสื่อถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นที่นิยมสำหรับเป็นแหวนครบรอบวันแต่งงาน

แหวนเพชรเรียง 3 ถึง 7 เม็ด (Three – Seven Stone Setting)

แหวนเพชรแบบเรียง3เม็ด เป็นการสื่อถึงความรักที่ยืนยงสื่อถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นที่นิยมสำหรับเป็นแหวนครบรอบวันแต่งงาน

แหวนเพชรล้อม (Halo Setting)

แบบแหวนเพชรล้อม หมายถึงการนำเพชรเม็ดใหญ่มาล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็ก ตามรูปทรงของเพชรเม็ดกลาง ซึ่งจะทำให้เพชรเม็ดกลางดูใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มประกายไฟของแหวนเพชรได้ดีอีกด้วยแหวนเพชรล้อม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงิน เพราะแทนที่จะต้องซื้อเพชรเม็ดใหญ่ ก็สามารถลดงบประมาณมาเป็นเพชรเม็ดเล็กๆแทน แต่ยังคงได้ภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่แพ้กัน แหวนเพชรล้อม นิยมน าเพชรมาฝังแบบจิกไข่ปลาด้านข้างตัวเรือนเพื่อเพิ่มความสวยงาม แต่ถึงจะไม่มีเพชรมาตกแต่งรอบๆ ก็ยังดูดีแบบเรียบหรูได้อย่างมีระดับ

แหวนเพชรล้อม (Halo Setting)

แบบแหวนเพชรล้อม หมายถึงการนำเพชรเม็ดใหญ่มาล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็ก ตามรูปทรงของเพชรเม็ดกลาง ซึ่งจะทำให้เพชรเม็ดกลางดูใหญ่ขึ้น แช่วยเพิ่มประกายไฟของแหวนเพชรได้ดีอีกด้วย แหวนเพชรล้อม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงิน เพราะแทนที่จะต้องซื้อเพชรเม็ดใหญ่ ก็สามารถลดงบประมาณมาเป็นเพชรเม็ดเล็กๆแทน แต่ยังคงได้ภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่แพ้กัน แหวนเพชรล้อม นิยมนำเพชรมาฝังแบบจิกไข่ปลาด้านข้างตัวเรือนเพื่อเพิ่มความสวยงาม แต่ถึงจะไม่มีเพชรมาตกแต่งรอบๆ ก็ยังดูดีแบบเรียบหรูได้อย่างมีระดับ

แหวนเพชรฝังจิกไข่ปลา (Pavé Setting)

การฝังแบบจิกไข่ปลา คำว่า Pavé มีที่มาจากฝรั่งเศส ซึ่งก็คือ Pave ในภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย หมายถึง การปูทาง หรือในที่นี้คือการปูเพชรการฝังแบบนี้ เหมาะกับการน าเพชรเม็ดเล็กๆมาวางเรียงกันเป็นแพ แล้วยึดติดด้วยก้อนโลหะกลมๆเล็กๆเหมือนไข่ปลา การฝังแบบนี้จะทำให้เพชรดูระยิบระยับ มีประกายมากมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าอยู่ในตัวเรือนทองคำขาว

แหวนเพชรฝังจิกไข่ปลา (Pavé Setting)

การฝังแบบจิกไข่ปลา คำว่า Pavé มีที่มาจากฝรั่งเศส ซึ่งก็คือ Pave ในภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย หมายถึง การปูทาง หรือในที่นี้คือการปูเพชรการฝังแบบนี้ เหมาะกับการน าเพชรเม็ดเล็กๆมาวางเรียงกันเป็นแพ แล้วยึดติดด้วยก้อนโลหะกลมๆเล็กๆเหมือนไข่ปลา การฝังแบบนี้จะทำให้เพชรดูระยิบระยับ มีประกายมากมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าอยู่ในตัวเรือนทองคำขาว

แหวนเพชรแบบไขว้

แหวนเพชรแบบไขว้ เหมาะสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการให้แหวนดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตัวก้านจะเป็นการบิดไขว้กันเป็นเลขแปด(Infinity) ซึ่งมีความหมายว่า รักที่ไม่มีที่สิ้นสุด

แหวนเพชรแบบไขว้

แหวนเพชรแบบไขว้ เหมาะสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการให้แหวนดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตัวก้านจะเป็นการบิดไขว้กันเป็นเลขแปด(Infinity) ซึ่งมีความหมายว่า รักที่ไม่มีที่สิ้นสุด

แหวนเพชรแบบชู(Cathedral Setting)

แหวนเพชรแบบชู นับเป็นแบบที่ดูภูมิฐานและคลาสสิกที่สุด ในบรรดาแบบแหวนแต่งงานทั้งหมดเพราะมีลักษณะส่วนฐานที่ชูเพชรคล้ายๆกับซุ้มประตูของโบสถ์คริสต์โบราณ ส่วนวิธีการฝัง อาจจะฝังแบบหนามเตย แบบล้อม หรือแบบหนีบก็ได้เพราะลักษณะของแหวนแบบชูไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการฝัง แต่อยู่ที่วิธีการตกแต่งในส่วนโลหะที่ชูเพชรขึ้นมาต่างหาก การที่ตัวเรือนชูเพชรขึ้นมา จะช่วยเพิ่มความสูงของเพชรซึ่งทำให้เพชรเม็ดหลักดูใหญ่ยิ่งขึ้น และถือเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนที่งบน้อต้องการประหยัด เพราะเน้นเล่นลายส่วนตัวเรือนมากกว่าการโชว์จำนวนเพชร

แหวนเพชรแบบชู(Cathedral Setting)

แหวนเพชรแบบชู นับเป็นแบบที่ดูภูมิฐานและคลาสสิกที่สุด ในบรรดาแบบแหวนแต่งงานทั้งหมดเพราะมีลักษณะส่วนฐานที่ชูเพชรคล้ายๆกับซุ้มประตูของโบสถ์คริสต์โบราณ ส่วนวิธีการฝัง อาจจะฝังแบบหนามเตย แบบล้อม หรือแบบหนีบก็ได้เพราะลักษณะของแหวนแบบชูไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการฝัง แต่อยู่ที่วิธีการตกแต่งในส่วนโลหะที่ชูเพชรขึ้นมาต่างหาก การที่ตัวเรือนชูเพชรขึ้นมา จะช่วยเพิ่มความสูงของเพชรซึ่งทำให้เพชรเม็ดหลักดูใหญ่ยิ่งขึ้น และถือเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนที่งบน้อต้องการประหยัด เพราะเน้นเล่นลายส่วนตัวเรือนมากกว่าการโชว์จำนวนเพชร

สำหรับการเลือกดีไซน์ตัวเรือน เราขอแนะนำให้เลือกตามไลฟ์สไตล์หรือความชอบส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงงบประมาณที่มีในใจ เพียงเท่านี้ก็จะได้แหวนแต่งงานที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้ว

ชมแบบแหวนยอดนิยมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thไทย