พิธีการแต่งงานของแต่ละวัฒนธรรม - แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น เพชรคุณภาพมีใบcer GIA HRD | S.Diamond Thailand

พิธีการแต่งงานของแต่ละวัฒนธรรม

แหวนหมั้นเพชร

พิธีการแต่งงานของวัฒนธรรมไทย
ในสมัยนี้พิธีการแต่งงานได้ถูกตัดทอนย่นย่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมากขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาธรรมเนียมไทยที่สืบต่อกันมา สิ่งที่ขาดไม่ได้ตามธรรมเนียมไทยในพิธีมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตคือพิธีสงฆ์ ถือเป็นการทำบุญสร้างกุศลของคู่บ่าวสาวรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วย รวมทั้งการจัดเตรียมขันหมากและพิธีการแห่ขันหมาก ที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นผู้ทำหน้าที่ยกไปมอบให้แก่ครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวในวันแต่งงานและพิธีสู่ขอ พิธีหมั้นที่ฝ่ายชายจะต้องสวมแหวนให้ฝ่ายเจ้าสาว

อีกหนึ่งพิธีที่ทำให้บ่าวสาวต้องมีน้ำตาคลอนั้นคือพิธีรดน้ำสังข์เป็นพิธีที่ให้ญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รักได้ให้คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในการเริ่มต้นชีวิตคู่และพิธีที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะจะแสดงออกถึงความนอบน้อมต่อบิดามารดา การมีสัมมาคารวะต่อญาติผู้ใหญ่คือพิธีรับไหว้ญาติผู้ใหญ่ถือเป็นการฝากเนื้อฝากตัวของคู่บ่าวสาวและพิธีส่งตัวเข้าหอก็เป็นอีกหนึ่งในธรรมเนียมที่สำคัญที่คู่บ่าวสาวจะต้องกราบขอพรกับบิดามารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคู่ชีวิตจากนั้นบิดามารดาจึงกล่าวให้คำอวยพรต่อคู่บ่าวสาว

 

แหวนหมั้นเพชร
พิธีรดน้ำสังฆ์

พิธีการแต่งงานของวัฒนธรรมฝรั่ง
พิธีการแต่งงานของวัฒนธรรมฝรั่งหรือการประกอบพิธีการแต่งงานแบบศาสนาคริสต์ แม้จะดูเป็นพิธีการที่เรียบง่ายแต่ก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆในการประกอบพิธีเช่นกัน โดยคู่บ่าวสาวจะต้องยื่นเรื่องที่โบสถ์เพื่อขอประกอบพิธีแต่งงาน และยังต้องจัดเตรียมเอกสาร เช่น เอกสารผ่านการอบรมชีวิตคู่ เอกสารรับศีลล้างบาป เป็นต้น รวมไปจนถึงองค์ประกอบต่างๆในพิธีแต่งงานก็มีรายละเอียดไปน้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหวนแต่งงาน ตัวแทนถือแหวนแต่งงานจะต้องเป็นเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี ตัวแทนถือดอกไม้โดยจะให้เด็กผู้หญิงอายุประมาณ 3-7 ปี ถือช่อดอกไม้นำหน้าขบวนเจ้าสาว ตัวแทนจุดเทียนเพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือบาทหลวงนั้นเอง เป็นนักบวชที่จะทำพิธีการแต่งงานให้คู่บ่าวสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ พิธีแต่งงานในโบสถ์แบบคริสต์จะเริ่มต้นด้วยการจุดเทียน บรรเลงเพลงจากนั้นเจ้าสาวเดินเข้าสู่พิธีโดยมีพ่อเจ้าสาวเดินเคียงข้างควงแขนกันมาเพื่อเป็นการส่งต่อความดูแลให้เจ้าบ่าวเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่นี้เป็นต้นไป บาทหลวงเริ่มทำพิธีโดยเริ่มต้นจากการอ่านคัมภีร์คู่ชีวิตและคู่บ่าวสาวจะต้องกล่าวปฏิญาณตนของตนเองหลังจากนั้นจึงทำการแลกแหวนและจุดเทียนโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้พร

พิธีการสุดท้ายคือการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวให้กับแขกในงานที่ยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่งสาวๆที่ยังโสดมักจะรอรับดอกไม้จากเจ้าสาวเพื่อเป็นการถือเคล็ด

 

 

thไทย