S.Diamond new Autumn Collection 2020

‘The Fortune Element’

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ S.Diamond จึงได้รังสรรค์ Collection 2020ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพลังแห่งการหมุนเวียนของสายลม ดึงดูดโชคลาภทั้ง 4 มาสู่จุดศูนย์กลาง ให้เป็นดั่งพรที่รวบรวมสิ่งที่ดีงามมาไว้ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่าการสวมใส่ เครื่องประดับที่เป็นมงคลจะนําพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต

พรที่ 1 Safety – จี้เพชร ~ พลังแห่งสายลมคอยปกป้องปัดเป่าภัยอันตราย ให้เดินทางไป ไหนมาไหนปลอดภัย

พรที่ 2 Healthy – แหวน ~ พลังแห่งการไหลเวียนสูบฉีดเลือดลม ให้สุขภาพแข็งแรง อายุ ยืนยาว

พรที่ 3 Wealthy – กําไล ~ สายลมแห่งโชคลาภ พัดพาเงินทองไหลมาเทมา

พรที่ 4 Fortunate – ต่างหู ~ สายลมแห่งโชคดี คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

Collection อื่นๆ